Tudta-e?

 • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért?
 • A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik?
 • Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és – külön jogszabályban meghatározott munkakörökben – időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni?
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személytbiztosítani?
 • A munkáltató a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedően (egyetlen dolgozóra is!) az előírt feladatainak ellátásához a rendeletben megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket köteles biztosítani?
 • A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében?
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartását az állam az erre a célra létrehozott felügyeleti szerveivel segíti és ellenőrzi?
 • A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
 • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
 • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult?
 • A munkavédelmi bírság összege 50.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedhet?
üzemorvos Borsod megye, Abaúj, Miskolc, Encs | Powered by WordPress
Dienes - a költséghatékony foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás