Szolgáltatásaink

Foglalkozás-egészségügyi, üzemorvosi szolgálatunk alapszolgáltatás keretében végzi:

  • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;
  • külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.
  • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
  • külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
  • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
  • külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;
  • külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
  • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésben – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
  • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
üzemorvos Borsod megye, Abaúj, Miskolc, Encs | Powered by WordPress
Dienes - a költséghatékony foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás