Foglalkozás-egészségi osztályok

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

,,A” foglalkozás-egészségi osztály

  • Bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az ,,A“ foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át
  • Rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

,,B” foglalkozás-egészségi osztály

üzemorvos Borsod megye

  • mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása fizikai munkakörei,
  • valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

,,C” foglalkozás-egészségi osztály

takarító

  • Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az ,,A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei,
  • valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a ,,C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

,,D” foglalkozás-egészségi osztály

tanár

  • Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a kutatás-szervezési, kulturális, oktatási, egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók,
  • továbbá az ,,A”, a ,,B” és a ,,C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.
üzemorvos Borsod megye, Abaúj, Miskolc, Encs | Powered by WordPress
Dienes - a költséghatékony foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás