Alkalmassági vizsgálatok

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatunk által ajánlott alkalmassági vizsgálatok rendszere -a jogszabályban előírtakhoz igazodva- a következő vizsgálatokat tartalmazza:

1. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat
2. Időszakos alkalmassági vizsgálat
3. Soron kívüli alkalmassági vizsgálat
4. Záróvizsgálat

A kockázatbecslésen/kockázatértékelésen alapuló alkalmassági vizsgálatok során a következőkre kérdésekre keressük a válaszokat:

A munkavállaló

 • munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele
  • egészségét, testi illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,
  • nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
  • nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;
  • esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;
  • a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;
  • foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében;
  • szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel;
  • külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.

Ad 1. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot végzünk

 • a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően;
 • a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
  • fizikai munkát végez,
  • fiatalkorú,
  • nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve;
 • a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt, ha
  • közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,
  • a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,
  • a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja.

Ad 2. A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat

 • az idősödő munkavállalónál évente,
 • a fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében meghatározott gyakorisággal,
 • a fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál meghatározott gyakorisággal,
 • a fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál évente,
 • a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalónál évente,
 • külföldi munkavégzés esetén átmeneti itthon-tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente kell elvégezni.

Ad 3. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot végezünk

 • ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására;
 • az ,,Egészségügyi Nyilatkozat“-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön;
 • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;
 • a heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően;
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
 • ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel;

Ad 4. Elvégezzük a záróvizsgálatot

 • az emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.

Az alkalmassági vizsgálatok során a következő vizsgálatokat végezzük:

 • Kórelőzmény felvétele, kitérve az esetleges korábbi foglalkozási eredetű betegségekre
 • Rizikótényezők (dohányzás, alkohol, elhízás stb.) felmérése
 • Fizikális orvosi vizsgálat
 • Vérnyomásmérés, testmagasság, testtömeg mérés
 • EKG-vizsgálat
 • Látásélesség vizsgálata, tájékozódó látótérvizsgálat, sz.e. színlátás vizsgálata
 • Vércukormérés
 • Vizelet műszeres vizsgálata (vizeletsűrűség /fajsúly/, pH, fehérvérsejtszám, nitrit, fehérje, glükóz, ketontestek, urobilinogén, bilirubin és vér meghatározása)
 • Igény esetén fizikai terhelhetőség vizsgálata
 • Zajos munkahelyen dolgozók esetében műszeres szűrő hallásvizsgálat
üzemorvos Borsod megye, Abaúj, Miskolc, Encs | Powered by WordPress
Dienes - a költséghatékony foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás